Kynologické akce

                                                                                 1.MR FO a FB 2009

 

5.září 2009

 

Stadion TJ Semanín -  Česká Třebová

 

 

Organizační výbor :

 

            Ředitel soutěže:                               Iveta SKALICKÁ

            Tajemník :                                        Marie STRÁNÍKOVÁ     

            Technický vedoucí:                         Jaroslav REJMAN

            Ekonom soutěže:                            Lenka LODROVÁ

            Vedoucí stop:                                   Hana STEINEROVÁ

            Vedoucí poslušnosti a obran: Anna JANEČKOVÁ

            Veterinární kontrola:                    MVDr. Jiří KARLÍK

 

Sbor rozhodčích a figurantů (delegace ČKS):

 

            Rozhodčí:                                         Luboš JÁNSKÝ, Stanislav ŠEVČÍK

            Figuranti :                                         Josef KUBEC,  René Konečný

            Rozhodčí Obedience :              dle delegace Klubu Obedience CZ 

Výsledkové listiny na stránkách beauceron klubu