Zápis ze dne 5.12.2023

Schůze začala ve 12:05. Přítomno 15 členů.
Schůzi zahájil předseda ZKO Tuchoraz Petr Hurda. Poté proběhla volba zapisovatele – zapisovatelem byla zvolena Hana Plášková.
Předseda ZKO Petr Hurda představil plánovaný program schůze:

- Přijetí nových členů
- Volby do orgánů ZKO Tuchoraz
- Volby delegátů a kandidátů do orgánů KV a ČKS
- Zpráva hl. výcvikářky ZKO
- Zpráva předsedy ZKO
- Schválení výše příspěvků na rok 2024

Program schůze byl schválen všemi členy. Zároveň bylo jednohlasně schváleno přijetí nových členů Kláry Hoďánkové, Lukáše Vacka, Iva Krákorová a Jana Klimenta.

Volby do orgánů ZKO Tuchoraz

Vzhledem k tomu, že tento den bylo potřeba zvolit vedení ZKO, musela být určena volební komise. Členy volební komise se staly Alice Davidová (předsedkyně sčítací komise), Iva Krákorová a Pavlína Stehlíková.
Ve volbách byli jednohlasně zvoleni: Petr Hurda jako předseda ZKO, Pavel Stárek jako hospodář ZKO, Michaela Pavlišáková jako vedoucí výcviku a Pavlína Stehlíková do pozice kontrolní komise.
Volby delegátů a kandidátů do orgánů KV a ČKS
Žádný ze členů ZKO neprojevil o tyto pozice zájem.


Zpráva hl. výcvikářky

Kurzy pro začátečníky se štěňaty fungují. Bohužel, jeden z figurantů – Radovan Mach je zraněný. Prozatím jezdí pravidelně figurant Lukáš Nekola. Na obrany se nově přihlašuje přes portál DOGRES.
Na jaře proběhly zkoušky s výsledky: ZZO 1 Blanka Negru a Sheila, IBGH 2 Stehlíková, SPR 1 Jiří Bouma a Rony, ZV Míša Pavlišáková. Míša Pavlišáková se zároveň zúčastnila závodu CACIT (28.místo).
Mimo naše ZKO složila zkoušku IBGH 1 Jana Janurová.
Hlavní výcvikářka požádala o nákup LED lampy kvůli večernímu výcviku obran. Mohlo by to uspořit energii + lepší osvětlení placu. Nákup do 3 000 Kč povolen.

Zpráva předsedy ZKO

Vzhledem k objemu prací minulý rok, se tento rok žádné zásadní úpravy na cvičáku nekonaly. Dokonce při první brigádě se nás sešlo tak málo, že nebyla provedena ani polovina plánovaných prací. Nepřišli ani lidé, kteří svou účast předem potvrdili. Na dalších brigádách je zapotřebí větší účast,
abychom zvládli více prací. Během této diskuze přišel návrh na brigádu mimo prázdninové měsíce. Na termínu další brigády se dohodneme na jaře. Co se týče finanční situace je poněkud rozdílná než minulé roky. Tak jak bylo avízováno na minulé schůzi, bylo nutné doplatit ČEZ. Nedoplatek činil 21 284,29 Kč. Tím pádem nám ČEZ zvýšil zálohy na 2480,-Kč/měsíc. Tyto zálohy se podařilo snížit na nejnižší minimum, což je 1240,-Kč/měsíc. Celkem bylo tedy na ČEZ tento rok zaplaceno 34924,29,-Kč.

Schválení výše čl. příspěvků na rok 2024

Návrh na stejnou výši čl. příspěvků jako v loňském roce byl schválen všemi členy. Předseda ZKO požádal všechny členy o včasnou úhradu členského příspěvku do konce roku.

Návrh na prodej části pozemku

Předsedu ZKO oslovil soused našeho cvičiště s žádostí o odkoupení části pozemku, z důvodu vzniku parkovacího místa pro automobily. Od našeho předsedy přišel návrh na dlouhodobý pronájem.
Zásadně však nechceme, aby došlo k omezení na place.

Schůze byla ukončena v 13:15 h.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 07 Prosinec 2023 19:26 )