Členská schůze ZKO Tuchoraz
zápis ze dne 17.12.2022

Přítomni: 9
Nepřítomni:
Omluveni: 1

Schůzi zahájil předseda ZKO Tuchoraz Petr Hurda a přivítal všechny přítomné.

Volba zapisovatele - zapisovatelem byla zvolena Barbora Stehlíková

Schválení programu členské schůze

- úpravy, opravy placu a buňky v roce 2022

- voda, instalace vodoměru

- zpráva pokladníka klubu

- zpráva výcvikáře klubu

- nové podmínky pro ukončení členství

- zákaz pohybu psů pod přístřeškem

- prodej části pozemku

- prezentace webu

- členské příspěvky na rok 2023

- toalety

1) Úpravy a opravy placu a buňky

V roce 2022 proběhlo několik úprav na našem ZKO. V rámci vzájemné dohody při rekonstrukci mostu vedle našeho ZKO jsme při zapůjčení techniky zrekonstruovali příjezdovou cestu a parkoviště. Povodí Labe na své náklady provedlo úpravu zeleně vedle parkoviště, došlo k prořezání suchých stromů a kontrole. Došlo také k rekonstrukci rozvodu el. Energie v buňce, na konci roku bylo opravené také osvětlení placu a verandy.

2) Voda, instalace vodoměru

Tento rok došlo k finální úpravě přívodu vody do našeho ZKO, byl také nainstalován vodoměr. Došlo k dohodě mezi ZKO a paní Ceplovou. V případě potřeby bude telefonní číslo na paní Ceplovou na nástěnce.

3) Zpráva pokladníka klubu

Finance - hospodaření klubu je ke konci roku v mírném zisku, stále však není uhrazena elektřina od ČEZu – nemáme vyúčtování. Nedoplatek bude patrně v řádu desítek tisíc Kč.

Pokladník klubu žádá členy aby veškeré hotovostní příjmy a výdaje šly výhradně přes pokladnu.

4) Zpráva výcvikáře klubu

V letošním roce proběhly zkoušky jak na jaře, tak na podzim. Organizace zkoušek proběhla v pořádku.

Poděkování za reprezentaci klubu na soutěžích, v letošním roce klub reprezentovali:

Věra Strnadová s fenou Nany z Klídkova dvora - MČR IGP 2022 Česká Třebová - 7. místo, čímž se kvalifikovala jako 2. náhradník na MS FCI IGP 2022 v Roudnici nad Labem.

Barbora Stehlíková se psem Anamir Gardanto Maicono livre - VS IGP 2022 ve Slavětíně nad Ohří, CACIT Dobříš 2022 a MČR CMC IGP 2022 v Duchcově.

Štěpánka Ježková s fenou Furie Max-Master - Kozelský speciál v Spr3, CACT Podřipský pohár v IGP3, O pohár města Říčan v Spr3

Plánování výcviku probíhá bez problému v rámci facebookové skupiny.

Nadále probíhají kurzy pod vedením Lukáše Nekoly a Dominiky Vízkové, kurzy jsou 2x do roka - jarní a podzimní turnus.

5) Nové podmínky pro ukončení členství

Odcházejícímu členovi bude vystaveno výstupní razítko pouze v případě, že navrátil všechny klíče, které měl od ZKO zapůjčené.

6) Zákaz pohybu psů pod přístřeškem

Vzhledem k nevhodnému chování se psy pod přístřeškem u buňky je nutnost k přístřešku zavírat vrátka a nepouštět psy do oploceného prostoru.

7) Prodej části pozemku

Oslovil nás soused našeho cvičiště s žádostí o odkoupení části pozemku, kde by si chtěl vybudovat parkování před domem. Jedná se o prostor 6x8 metru, což by již zasahovalo do prostoru pro výcvik. Jedná se tedy o nabídnutí prostoru o menší rozloze.

Projednávala se také otázka část pozemku pronajmout.

V každém případě by došlo k výrazné úpravě části pozemku.

Hlasování:

Prodej pozemku:

Pro 2 Proti 7 Zdrželi se 0

Pronájem pozemku:

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3

Předseda klubu osloví emailem také ostatní členy s žádostí o hlasování.

8) Prezentace webu

Předseda klubu vyslovil žádost ke členům, zda by bylo možné napsat článek či reportáž o činností našeho klubu a tím postupně aktualizovat naše webové stránky. Požádal také o zaslání fotografií ze závodů či z výcviku, které by bylo možné umístit na webu.

9) Členské příspěvky na rok 2023

Členské příspěvky klubu se nemění, podmínky členství zůstávají stejné.

10) Toalety

Zjistit podmínky pronájmu či prodeje mobilních toalet.

Na jaře nutnost zprovoznit toalety.

Ukončení schůze

- Předseda Petr Hurda se se všemi rozloučil, poděkoval za účast a popřál hezké svátky.

Zapsala Barbora Stehlíková

Aktualizováno ( Čtvrtek, 22 Prosinec 2022 19:16 )