Členská schůze ZKO Tuchoraz

zápis z 04. 12. 2021

Přítomno: 12
Nepřítomno: 12
Omluveno:

Schůzi zahájil předseda ZKO Tuchoraz Petr Hurda a přivítal všechny přítomné.

1.       Volba zapisovatele

- Zapisovatelem byla zvolena Věra Strnadová.

2.       Schválení programu členské schůze

- přijetí nových členů
- zpráva výcvikáře za rok 2021
- informace o hospodaření
- volba nového pokladníka
- členské příspěvky a brigádnické dny
- výcvikové kurzy
- udělení čestného členství
- traktůrek a sekání placu
- klíče od klubovny
- voda
- prodej starého traktůrku
- diskuze

3.       Přijetí nových členů za roky 2020 a 2021

- Všichni noví členi musí dodat přihlášku a zaplatit členské příspěvky do 20. 12. 2021
- Mezi nové členy byli přijati následující:
               - Drahoňovská Barbora
               - Pekař Čeněk
               - Smolková Jana
               - Stárek Pavel
               - Šístková Iveta
               - Ladýřová Michaela
               - Negrů Blanka
               - Machová Ilona

4.       Zpráva výcvikáře za rok 2021

- Zkoušky tento rok byli jen na podzim. Celá organizace proběhla v pořádku.
- Aktuálně máme dva figuranty, kteří spolehlivě fungují.
- Vše, co se týká organizování a informovanosti výcviku na place, je v pořádku.
- Úspěšní členové, kteří složili zkoušky:
               Alice Davidová - SPr1
               Michaela Pavlišáková - IGP1
               Hanka Plášková - BH-VT
               Štěpánka Ježková - IPG3
- Úspěšně reprezentovali naší ZKO na vrcholových akcích:
               Barbora Stehlíková:
                               Anamir Gardanto Maicono livre – MČR IGP, MČR BOM, CACIT Dobříš
                               Mambo z Bukovanské osady – BH-VT

 

               Věra Strnadová:
                               Nany z Klídkova dvora - VS IGP Svatoslav, dog dancing DWD3
                               Sebastian Anrebri – MČR IGP- FH, dog dancing F1
                               Erebos Dagbej – dog dancing F1, DWD1
                               Agata z Plačického dvora – IGP1,2,3
                               Ursa z Lijavy - IGP1,2
                               Casiopea od PČR FPr1, Závod o pohár města Cvikov FPr1

5.       Informace o hospodaření

- Za poslední tři roky jsme s mírným ziskem. Rok 2019 - 8.000kč. Rok 2020 - 10.000kč. Rok 2021 - 6.000kč k dnešnímu dni.
- Do budoucna se bude muset řešit servis traktůrku, který je jedna z nejnákladnějších položek.
- Veškeré výdaje nad částku 500kč budou muset být schváleny předem druhým členem výboru, tj. Michaelou Pavlišákovou nebo Petrem Hurdou.

6.       Volba nového pokladníka

- K 31. 08. 2021 z funkce pokladníka rezignovala Štěpánka Ježková.
- K dnešnímu dni, tj. 04. 12. 2021 byl jednohlasně, tj. dvanácti hlasy, zvolen Pavel Stárek. Vše pod dohledem volební komise – členové: Věra Strnadová, Alice Davidová, Barbora Stehlíková.

7.       Členské příspěvky a brigádnické dny

Příspěvky na rok 2022

 Základní příspěvek na rok pro členy, i nově příchozí z jiné ZKO: 1650kč

 Základní příspěvek na rok pro členy, kteří přechází z jiné organizace: 1600kč

 Členové výboru, důchodci, tým obsluhující traktor: 1100kč

 Sleva z členského příspěvku (za odpracovaný min. jeden brigádnický den): 500kč

 Hostovačka: zrušena

 Poplatek za nečleny při využití placu: 50kč

 

- Navýšení členského příspěvku oproti roku 2019 o 100kč – z důvodů zvýšení poplatku na ČKS
- Sleva z členského příspěvku se od roku 2022 bude dělit na 2x 250kč, dle odpracovaných brigádnických dnů, které budou dva do roka. Po domluvě si lze tyto brigády odpracovat individuálně. Ideálně však, aby se na brigádnických dnech sešlo co nejvíce lidí.

- Oba dva výše uvedené body 12 hlasy schváleny.
- Letos předseda Petr Hurda pošle hromadný email s informací o placení členství. V zájmu každého člena je, aby si pohlídal a včas zaplati členský příspěvek. Ideálně do 20. 12. 2021, nejpozději do konce roku 2021. Od nového roku bude tuto informovanost mít na starost nový pokladník Pavel Stárek. V příloze č.1 aktuální tabulka o odpracovaných brigádách.

               - příspěvek pošlete na bankovní účet ZKO 232310032/0600

               - variabilní symbol: vaše telefonní číslo

               - zpráva pro příjemce: jméno příjmení + čl. příspěvek na rok 2022

               - při platbě v hotovosti kontaktujte pokladníka Pavla Stárka

 - Upozornění předsedy ZKO na skutečnost o informování výcvikáře ZKO Michaely Pavlišákové, při plánování výcviku s nečlenem/nečleny a také o vybírání šlapného u nečlena/nečlenů ve výši 50kč/osobu při využívání touto osobou plac k výcviku.

8.       Výcvikové kurzy

 - Do letošního roku vedla kurzy Kateřina Pavlišáková, tímto jí velice děkujeme. Z důvodů stěhování již kurzy dále vést nemůže. Místo ní by si vzal kurzisty na starost jeden z figurantů, Lukáš Nekola se svojí přítelkyní Dominikou Bízovou. Cena a nastavení podmínek bude upřesněna po domluvě s instruktory, informovat bude výcvikář ZKO.
- Absolvování kurzu ve většině případů zůstává zatím podmínkou pro přijetí za člena naší ZKO.

9.       Udělení čestného členství

 - ZKO udělila čestné členství v naší organizaci bývalému předsedovi ZKO, panu Jiřímu Holoubkovi. Jedná se o doživotní členství, kdy poplatek na ČKS bude hradit organizace.

           Traktůrek a sekání placu

 - Stanoven tým lidí, pro obsluhu traktoru a sekání placu:
               - Petr Hurda
               - Jan Pavlišák
               - Pavel Stárek
               - Čeněk Pekař
- Vzájemná informovanost o sekání a údržbě placu bude probíhat na naší FB skupině.
- Aktuálně není v plánu pořizovat nový traktor na sekání placu.

1      Klíče od klubovny

- Sad klíčů od klubovny bylo celkem 7. Jedna sada byla ztracena, tudíž se bude dodělávat.
- Klíče od vrat od placu a braňky na venčení má každý člen.
- Klíče od maket jsou k dispozici u výcvikáře ZKO, každý si je může půjčit na dobu potřebnou pro svůj výcvik.
- Klíče od klubovny mají členové výboru: Petr Hurda, Michaela Pavlišáková a Pavel Stárek.
- Dále je mají v záloze a z praktických důvodů: Jiří Holoubek a Věra Strnadová.
- Nově budou mít klíče od klubovny i figuranti: Lukáš Nekola a Radovan Mach.
- Figuranti, ať nejsou členy ZKO mají i klíče od vrat, braňky a maket.
- Při jednorázové výcvikové akci si lze po domluvě s členem výboru klíčky vypůjčit.

 

 

 

1     Voda

- Na zimu se vypíná.
- Přes období, kdy nemrzne by měla fungovat. Máme jí přes paní vedle od koní, která má svůj vlastní vrt. Stávalo se, že voda v létě občas netekla, nebo tekla, ale velice slabým proudem. Neví se proč. Proto raději vozte pro sebe a své psi svou vlastní vodu.

1    Prodej starého traktůrku

- O koupi starého traktůrku na sekání trávy projevil zájem pan Janura. Prodejní cena byla stanovena na 5.000kč. Všema dvanácti hlasy schváleno.

1    Diskuze

- Návrh na tom jak získat nějaké peníze do kasy. Pavel Stárek navrhl možnost umístění billboardu na našem pozemku. Oslovil nějaké společnosti a možnost umístění má v jednání.
- Dále jednal s firmou, která bude v nadcházejícím roce opravovat most u našeho cvičáku, po domluvě formou protislužby by byla možnost využití jejich techniky na úpravu našeho placu. Dále v jednání.
- Webové stránky. Návrh na změnu hlášení na zkoušky formou on-line. Po domluvě s Petrem Hurdou, který má stránky na starost zachováme stávající formu přes email.

1    Ukončení schůze

- Předseda Petr Hurda se se všemi rozloučil, poděkoval za účast a popřál hezké svátky.

 

Zapsala Věra Strnadová

Aktualizováno ( Sobota, 05 Únor 2022 17:15 )