V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996, vydala ČESKÁ UNIE SPORTU Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 12.10.

Z něj se nás nejvíce dotýká bod 2. Závěru, který zní takto:

Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 20 osob a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.

Prosím proto všechny cvičící, o důsledné dodržování tohoto bodu.