Základní příspěvky pro členy

 

- nové členství v ČKS

1650,-Kč

- stávající člen, nebo přestup z jiného cvičáku (byla vydána průkazkaČKS)

1600,-Kč

 

Členové výboru, důchodci, tým obsluhující traktor

 

- nové členství v ČKS

1150,-Kč

- stávající člen, nebo přestup z jiného cvičáku (byla vydána průkazkaČKS)

1100,-Kč

 

Sleva z členského příspěvku
- za každý (ze dvou) odpracovaný brigádnický den (cca 5 hodin)
- maximálně tedy 500,-Kč/rok

250,-Kč

 

Hostovačka

Zrušena

   

Poplatek pro nečleny za využití cvičáku (jedno cvičení)

50,-Kč

 

Příspěvky musí být uhrazeny do konce předešlého roku. Tedy např. příspěvky pro rok 2024, musí být uhrazeny do 31.12.2023.
Platba je možná převodem na účet č.:

232310032/0600

Prosím uveďte do variabilního symbolu svůj mobilní telefon a do zprávy pro příjemce vaše jméno a příjmení + čl. příspěvky 2024.

Schváleno členskou schůzí ZKO Tuchoraz dne 5.12.2023

Aktualizováno ( Čtvrtek, 07 Prosinec 2023 15:44 )