V případě, že nebude uhrazeno do konce roku, tak členství zaniká.

Výše členských poplatků pro r.2018:

1500Kč člen (500Kč je vratná kauce za 10 odpracovaných hodin na brigádách)

1050Kč člen výboru, důchodci, tým obsluhující traktor (500Kč je vratná kauce za 10 odpracovaných hodin na brigádách)

1500Kč – hostovačka

50Kč – poplatek pro nečleny za využití cvičáku 

 

Číslo účtu: 240494468/0300, do variabilního symbolu uveďte svůj mobilní telefon

V hotovosti: kontaktujte někoho z výboru.