Provozní řád

          Základní kynologické organizace 621 Tuchoraz

 

 • Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti – chovatelství a sportovní výcvik ve smyslu stanov ČKS

     Každý člen ZKO :

 • Dodržuje stanovy ČKS (Jsou k dispozici v klubovně).
 • Dbá pokynů instruktorů a členů výboru.
 • Odpracuje 10 brigádnických hodin za rok, za každou neodpracovanou hodinu zaplatí 50,- Kč.
 • Každý nový člen musí projít výcvikovým kurzem. Výjimku lze udělit jen     v případě zkušeného psovoda, na doporučení člena výboru.
 • Na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině, psince (kombinovaná) a kotcovému  kašli.
 • Při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá. Stejným způsobem se ke psu chová i mimo  cvičiště a  na veřejnosti.
 • Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
 • Venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní.
 • Nepřivazuje psa k překážkám, odkládá jej na určené místo (odkládací kotce) nebo do auta.
 • Zodpovídá za škody způsobené svým psem.
 • Neničí cvičební pomůcky a tyto vrátí po cvičení na původní místo.
 • Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO.
 • Ve dnech konání výkonnostních zkoušek psů budou výcvikové dny zrušeny nebo přeloženy. Termíny konání zkoušek budou vždy oznámeny s dostatečným předstihem na webových stránkách a na nástěnce.
 • Volné pobíhání psů je zakázáno – z auta je pes vypuštěn až po dohodě s ostatními cvičícími.
 • Nečlen se může zúčastnit výcviku pouze za přítomnosti člena ZKO, který od něho vybere poplatek 30,- Kč a ten odevzdá členu výboru.

 

Výše členských poplatků: viz Členské příspěvky

 

Aktualizováno ( Pátek, 08 Říjen 2021 07:45 )